تبلیغات
کارگروه قرآنی هم اندیشان مصحف نور - شهدا و قرآن

کارگروه قرآنی هم اندیشان مصحف نور
 
سوره ی والفجرشهید مجید بقایی
در آخرین ماموریت شناسایی که با ایشان همراه بودم طبق معمول با قرآنی که در ماشین همراه داشت سوره والفجر را حفظ کرد و از من خواست که امتحان کنم که آیا سوره را درست حفظ کرده است یا نه . آنگاه زیر لب پیوسته زمزمه می کرد : « یا ایتها النفس المطمءنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی» چند لحظه بعد در دیدگاهی که به مواضع دشمن خود نگاه می کرد با نثار دو پایش جاودانه شد. آخرین سخنش بعد از شهادتین فریاد «یا حسین» بود.                                                                                                                                                                                                                                               ( شهید مجید بقایی)
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 21 مرداد 1392 توسط . admin