تبلیغات
کارگروه قرآنی هم اندیشان مصحف نور - معنى كلمه (راعنا) نزد یهود (سوره بقره/آیه 104)

کارگروه قرآنی هم اندیشان مصحف نور
 
معنى كلمه (راعنا) نزد یهود (سوره بقره/آیه 104):

(
لاتقولوا راعنا و قولوا انظرنا) ، یعنى بجاى (راعنا) بگوئید: (انظرنا)، كه اگر چنین نكنید همین خود كفرى است از شما، و كافران عذابى دردناك دارند، پس در این آیه نهى شدیدى شده از گفتن كلمه (راعنا)، و این كلمه را آیه اى دیگر تا حدى معنا كرده ، مى فرماید: (من الذین هادوا یحرفون الكلم عن مواضعه ، و یقولون سمعنا و عصینا، و اسمع غیر مسمع ، و راعنا، لیا بالسنتهم ، وطعنا فى الدین )، كه از آن بدست مى آید: این كلمه در بین یهودیان یك قسم نفرین و فحش بوده ، و معنایش (بشنو خدا تو را كر كند) بوده است ، اتفاقا مسلمانان وقتى كلام رسول خدا را درست ملتفت نمیشدند،
بخاطر اینكه ایشان گاهى بسرعت صحبت مى كرد، از ایشان خواهش مى كردند: كمى شمرده تر صحبت كنند، كه ایشان متوجه بشوند، و این خواهش خود را با كلمه (راعنا) كه عبارتى كوتاه است اداء مى كردند، چون معناى این كلمه (مراعات حال ما بكن ) است ، ولى همانطور كه گفتیم : این كلمه در بین یهود یك رقم ناسزا بود.
و یهودیان از این فرصت كه مسلمانان هم میگفتند: (راعنا - راعنا) استفاده كرده ، وقتى به رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم مى رسیدند، مى گفتند: (راعنا)، بظاهر وانمود مى كردند كه منظورشان رعایت ادب است ، ولى منظور واقعیشان ناسزا بود، و لذا خدایتعالى براى بیان منظور واقعى آنان ، این آیه را فرستاد: (من الذین هادوا یحرفون الكلم عن مواضعه ، و یقولون سمعنا و عصینا، و اسمع غیر مسمع ، و راعنا) و چون منظور واقعى یهود روشن شد، در آیه مورد بحث مسلمانان را نهى كرد از اینكه دیگر كلمه (راعنا) را بكار نبرند، و بلكه بجاى آن چیز دیگر بگویند، مثلا بگویند: (انظرنا)، یعنى كمى ما را مهلت بده .
(وللكافرین عذاب الیم )  منظور از كافرین در اینجا كسانى است كه از این دستور سرپیچى كنند، و این یكى از مواردى است كه در قرآن كریم كلمه كفر، در ترك وظیفه فرعى استعمال شده است .

طبقه بندی: تفسیر قرآن کریم، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 15 اسفند 1391 توسط . admin