تبلیغات
کارگروه قرآنی هم اندیشان مصحف نور - نظریه داروین در قرآن (نظریه تکامل انسان)

کارگروه قرآنی هم اندیشان مصحف نور
 
 خلاصه نظریه تکامل انسان این است که انسان کنونی که با نام علمی انسان خردمند مشخص می‌شود زیرگونه‌ای از انسان خردمند است که خود از انسان راست‌قامت تکامل یافته و انسان راست‌قامت هم از انسان ماهر تکامل یافته بود. همگی این جانداران در سرده ی انسان جای می‌گیرند که گونه‌های متعدد دیگری هم از آن برخاسته بودند (مانند انسان نئاندرتال و انسان راست‌قامت) اما امروزه نسل تمامی آن‌ها منقرض شده‌است. انسان خردمند در حدود ۲۰۰ هزار سال پیش در شرق آفریقا پدیدار شد و گروه‌های کوچکی از آن‌ها در حدود ۵۰ هزار سال پیش به دیگر نقاط دنیا مهاجرت کردند، به این ترتیب نسل تمامی انسان‌هایی که در خارج از آفریقا زندگی می‌کنند به این مهاجران می‌رسد. آیاتی در قرآن هست که با تامل در آن می شود گفت نظریه داروین(تکامل انسان) با آموزه های قرآنی و وحیانی سازگار نیست: «ان مثل عیسی عندالله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون» ( آل عمران : 59) «همانا مثل عیسی(ع) در پیش خداوند همانند مثل آدم است که خداوند او را از خاک آفرید. و سپس به او گفت موجود شو پس شد.» «خلق الانسان من صلصال کالفخار» ( الرحمن : 14) «خداوند، ‌انسان را از گل خشک همانند سفال بیافرید.» بله تمام آیاتی را که خلقت انسان از خاک را مطرح می‌کند با نظریه داروین معارض است ؛چرا که می‌گوید انسان از خاک آفریده شده نه از موجود قبلی که زنده بوده است. قرآن صریحأ تاکید میکند که آفرینش «انسان» از خاک آغاز شده است و طی مراحل و تطورات گوناگون تبدیل به انسان ، عالیترین موجود زنده در آخرین مرحله تکاملی میشود. « کسی که آفرینش همه چیز را نیکو کرد و آفرینش انسان را از گل آغاز نمود » ( سجده: 7 ) و نیز قرآن آفرینش هر موجود زنده را از آب میداند « و هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم » ( انبیا: 30 ) « و خداوند تمام جنبندگان را از آب افرید برخی از آنها بر شکم میروند برخی بر دوپا و برخی برچهارپا حرکت میکند خداوند هر چه بخواهد می آفریند که خدا بر هرکاری توانا است» ( نور : 45) قرآن در عموم آیات مربوط به آفرینش آدم روی این محور تاکید میکند که در افرینش او کاری خاص و برجسته صورت گرفته و آن حلول روح الهی در پیکر مادی است که آنرا از سایر موجودات که پیش از او آفریده شده اند ، متمایز میکند و این خود متاسیون و جهشی است در روند آفرینش . بدین ترتیب موجودی بر این کره خاکی بوجود آمده است که از آن پس یکه تاز کره زمین میشود؛ یکه تازی بی معارض که هیچ موجودی از موجودات قبل از او توانایی ندارد او را محدود کند.        (فاطمه ابرقویی)
طبقه بندی: قرآن و اندیشمندان جهان، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 26 آذر 1391 توسط . admin