تبلیغات
کارگروه قرآنی هم اندیشان مصحف نور - تحلیل آیات-فاطمه ابرقویی

کارگروه قرآنی هم اندیشان مصحف نور
 
آداب سلام کردن از دیدگاه قرآن کریم :

سلام با سلامت هم خانواده است،معنایش نفی خطر یا ملزم آن است و در قرآن مورد تاکید قرار میگیرد. شاید  یكى از حكمتهایش این باشد كه هر انسانى در زندگى دایما نگرانی ها، خوفها و دل واپسی هایى دارد و با هر كسى مواجه مى ‏شود چون احتمال مى ‏دهد كه از ناحیه وى ضررى به او برسد این نگرانى را دارد. پس اولین چیزى كه در هر برخوردى مطلوب است رفع این نگرانى است، یعنى انسان احساس كند كه از طرف آن شخص ضررى به او نمى ‏رسد. پس در روابط اجتماعى اولین چیزى كه باید تامین بشود سلامت و امنیت است كه اگر این نباشد زندگى اجتماعى هیچ ارزشى ندارد. از این رو در موارد زیادى «سلام‏» با «آمین‏» در قرآن كریم تواما ذكر شده است. مى‏ دانید یكى از اسمهاى خداى متعال «سلام‏» است و آن جا كه این اسم در قرآن كریم ذكر شده به دنبالش «مؤمن‏» هم آمده است: . . . . .
«السلام المؤمن المهیمن‏» (حشر23) خداست كه سلامتى را تامین و خطر را از دیگران رفع مى ‏كند. «مؤمن‏» در این جا یعنى كسى كه ایجاد امن مى ‏كند. و در روز قیامت ‏به مؤمنین گفته مى‏شود: «ادخلوها بسلام آمنین; (حجر46) با سلام و امن وارد بهشت ‏شوید. خداى متعال به پیغمبر اكرم ‏صلى الله علیه وآله وسلم مى ‏فرماید: «و اذا جائك الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیكم‏» (انعام 54) ممكن است این آیه ناظر به مؤمنینى باشد كه مهاجرت مى‏كردند و از مكه به سوى پیغمبر اكرم ‏صلى الله علیه وآله وسلم مى ‏آمدند ولى مورد، مخصص نیست و حكم فراگیر است. در قرآن كریم در ضمن داستانهاى انبیا نقل شده كه ملائكه به ایشان سلام گفتند; مثلا در داستان حضرت ابراهیم‏ علیه السلام در چند مورد در قرآن كریم تكرار شده كه موقعى كه ملائكه براى خراب كردن شهر لوط آمدند اول خدمت‏ حضرت ابراهیم‏ علیه السلام رسیدند و هنگام ملاقات با آن حضرت سلام كردند. یكى آیه‏69 سوره هود و دیگرى آیه 52 سوره حجر و سومى آیه‏25 سوره والذاریات. جواب سلام: یكى از نكته ‏هایى كه در آداب معاشرت در قرآن كریم مورد تاكید واقع شده جواب تحیت است. آیه‏86 سوره نساء مى ‏فرماید: «و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها اوردوها ان الله كان على كل شى‏ء حسیبا» كلمه تحیت از ماده حیات است و گویا در اصل به این صورت بوده كه به عنوان اداى احترام مى‏ گفتند: «حیاك الله‏» یا «زنده شاید بتوان گفت كه هر كس هر نوع احترامى به كسى بگذارد ولو با دادن هدیه یا گفتن تبریك و تسلیت، و فرستادن نامه، مستحب است كه پاسخ احترامش داده شود. چنان كه در فارسى گفته مى ‏شود یا در شعارها مى‏ گویند «زنده‏ باد» كم كم توسعه داده شده به هر سخنى كه براى اداى احترام گفته مى ‏شود بلكه به عملى هم كه به عنوان اداى احترام انجام شود تحیت گفته مى ‏شود. به هر حال، تحیتى كه به عنوان شعار اسلامى تعیین شده همان سلام است كه مستحب مؤكد ولى جوابش واجب است. و جواب هم باید مطابق با تحیت‏ یا كاملتر باشد; مثلا اگر كسى گفت: «سلام علیكم‏» شما بگویید «سلام علیكم و رحمة الله‏» یا اگر گفت «سلام علیكم و رحمة الله‏» شما بگویید «سلام علیكم و رحمة الله و بركاته‏». «و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها اوردوها» هر كس هر نوع تحیتى بگوید مطلوب است كه جواب داده شود اگر تحیت، سلام باشد پاسخش واجب وگرنه مستحب است. یكى دیگر از تحیتهایى كه مورد تاكید واقع شده، هنگام عطسه كردن است; یعنى كسى كه عطسه كرد به او بگویید «یرحمك الله‏» و او در پاسخ بگوید: «یغفرالله لك‏» و شاید بتوان گفت كه هر كس هر نوع احترامى به كسى بگذارد ولو با دادن هدیه یا گفتن تبریك و تسلیت، و فرستادن نامه، مستحب است كه پاسخ احترامش داده شود، و از جمله در روایات شریفه وارد شده كه: «رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام; جواب نامه، همچون جواب سلام، واجب است.»طبقه بندی: نکات قرآنی اعضاء، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 آذر 1391 توسط . admin