تبلیغات
کارگروه قرآنی هم اندیشان مصحف نور - اسامی برگزیدگان طرح قرآنی کوثر21 (تفسیر سوره مبارکه انسان و مرسلات)

کارگروه قرآنی هم اندیشان مصحف نور
 
اسامی برگزیدگان طرح قرآنی کوثر21

(تفسیر سوره مبارکه انسان و مرسلات)

ردیف 
 نام و نام خانوادگی
 دانشگاه
ردیف  
  نام و نام خانوادگی  دانشگاه
 1فریبا قاسمی نژاد
علوم قرآنی شیراز

9
 فاطمه قنبری
صنعتی شیراز
 2رضا صحراگرد
فسا

10
حمیدرضا رحمتی
 قم
3
علی پگاه راد
صنعتی شیراز

11
حمید صالحی
 فسا
 4سمانه نعیمی آهویی
تهران

12
 فاطمه کوه پیما
 شیراز
5
 سمیرا امیری
صنعتی شیراز

13
ساسان بیگ اینالویی
 پردیس فارابی
 6 سمانه معدن نژاد
تهران

14
 سمیرا علیایی
پیراپزشکی استهبان
7
طاهره رهنورد
حوزه دانشگاهیان

15
 رویا کوه پیما
شیراز
8
 آسیه کیانی
علوم قرآنی شیراز

16
 رقیه طاووسی
 شیراز


با نهایت تقدیر و تشکر از سازمان اوقاف و امور خیریه شهرستان فسا ، نمایندگان محترم کارگروه قرآنی در دانشگاه ها ، بسیج دانشجویی ، امور فرهنگی و نهاد رهبری دانشگاه های فسا ،  دانشگاه قم ، دانشگاه زنجان ، پردیس فارابی دانشگاه تهران ، دانشگاه صنعتی شیراز ، حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز شیراز ، دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن کریم شیراز ، دانشگاه جهرم و ...

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 مرداد 1393 توسط . admin