تبلیغات
کارگروه قرآنی هم اندیشان مصحف نور - قرآن و انیشتین

کارگروه قرآنی هم اندیشان مصحف نور
 
انیشتین و قرآن
انیشتین، اسلام را بر تمامی ادیان جهان ترجیح میدهد و آن را کاملترین ومعقولترین دین می داند.
اینشتین\"نظریه نسبیت\" خود را با آیاتی از قرآن کریم و احادیثی از (نهج البلاغه) وبیش از همه (بحارالانوار) علامه مجلسی (که از عربی به انگلیسی توسط حمید رضا پهلوی (فوت1371ش) وترجمه وتحت نظر آیت الله بروجردی شرح می شده) تطبیق داده و نوشته که هیچ جا در هیچ مذهبی چنین احادیث پر مغزی یافت نمیشود وتنها این مذهب شیعه است که احادیث پیشوایان آن نظریه ی پیچیده \"نسبیت\" را ارائه داده ولی اکثر دانشمندان نفهمیده اند. از آنجمله حدیثی است که علامه ی مجلسی در مورد معراج جسمانی رسول اکرم(ص) نقل میکند که: ...
(فاطمه ابرقویی)
هنگام برخاستن از زمین دامن یا پای مبارک پیامبر به ظرف آبی میخورد و آن ظرف واژگون میشود.اما پس از اینکه پیامبر اکرم(ص) از معراج جسمانی باز میگردند مشاهده میکنند که پس از گذشت این همه زمان هنوز آب آن ظرف در حال ریختن روی زمین است ...اینشتین این حدیث را از گرانبهاترین بیانات علمی پیشوایان شیعه در زمینه ی \"نسبیت زمان\" دانسته و شرح فیزیکی مفصلی بر آن مینویسد...همچنین اینشتین در این رساله \"معاد جسمانی\" را از راه فیزیکی اثبات میکند(علاوه بر قانون سوم نیوتون=عمل وعکس العمل). او فرمول ریاضی معاد جسمانی را عکس فرمول معروف \"نسبیت ماده و انرژی\" میداند: E = M.C2 >> M = E :C2 یعنی اگر حتی بدن ما تبدیل به انرژی شده باشد دوباره عینا\" به ماده تبدیل شده و زنده خواهد شد. او همچنین در همین رساله عقیده ی به \"وحدت وجود\" را از خرافات های شایع شده توسط ملا صدرا تلقی کرده و آن را از دیدگاه \"فیزیک کلاسیک\" و \"فیزیک نسبیتی\" به شدت مورد حمله قرار می دهد ...بطور خلاصه: او میگوید: هر موجودی دارای حیطه و مرز فیزیکی خاص خود است(حیز وجودی) که امکان ندارد با موجود یا وجود دیگری اتحاد یا وحدت داشته یا بیابد...در رابطه با \"عقل\" نیز با کمال شگفتی - انیشتین نظریه ی اخباریون شیعه را ( که عقل را نسبی میدانند و در حریم شرع و دین آن را بکار نمیبرند) صحیح دانسته و میگوید: حق با اخباری های شماست وهنوز زود است که مردم این را بفهمند.. در ادامه نیز فرمول ریاضی خاصی برای \"عقل نظری بشر\" ارائه داده و \"نسبیت\" آن را اثبات میکند... اینشتین در این کتاب همواره از آیت الله بروجردی با احترام و به لفظ\"بروجردی بزرگ\" یاد کرده و از شادروان پروفسور حسابی نیز بارها با لفظ\"حسابی عزیز\" یاد کرده است.
 خدایا چشمان ما را بر روی حقایق بگشای تا آن ها را ببینیم سپس به ما انصاف و شهامتی عطا فرما تا آن ها را بپذیریم.
طبقه بندی: قرآن و اندیشمندان جهان، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 21 آبان 1391 توسط . admin